alignleft Mikrofiber Texnologiya

   

Nə üçün Mikrofiber təmizlik ləvazimatlarından istifadə edirik.

Mikrofiber təmizlik ləvazımatlıarını müqaisə etsək aşağıdakı nəticəni gorərik.
  • İllik kimyəvi maddələdən istifadə 87.5% aşağı düşür
  • Su sərfiyyatı  84.5% azalır
  • Döşəmə üstü bakteriyaların sayı 16% azalır (ümümi 96%)
Mikrofiber silgilərin fiziki təsiri nəticəsində səth hissə daha da təmiz olur.

Conventional Mop

Adi təmizlik ləvazımatları səthdə olan toz örtüyünü daha da sıxır və qalan çöküntüləri çıxartmağa qadir deyil.
   

Microfiber

Mikrofiber təmizlik ləvazımatları isə bütün toz qalıqlarını çıxartmağa qadirdir, nəmliyi aradan qaldıraraq üst qatı quru saxlayır.
Biz üst qatları təmizləmək üçün, mikrofiber təmizlik ləvazımatlarından istifadə etməklə ətraf mühiti daha təmiz saxlayırıq. Onlara aşağıdakılar daxildir:
  •  Antiallergik (asma və başqa allerqik xəstəliklər üçün təhlükəsiz)
  •  Elektrik keçirməyən
  •  Sovurucu
  •   Toza qarşı (üst qatı zədələmir)